Hrvatski ured za kreativnost i inovacije je neprofitna organizacija specijalizirana za organizaciju događaja, promociju poduzetništva i inovacija te edukaciju o novim i kreativnim načinima rješavanja suvremenih izazova. Godišnje provodimo više od 20 projekata i programa kroz koji prođe preko 10.000 korisnika.

Volonterski timovi:

 • Marketing i grafički dizajn

  Tim za marketing i grafički dizajn brine o marketingu svih naših projekata i programa i osigurava da su projekti udruge vidljivi. Ovaj tim uključuje aktivnosti vezane uz društvene mreže, dizajn vizuala i publikacija, odnose s javnošću, content marketing i oglašavanje.

 • Agenda

  Tim za agendu komunicira s predavačima i mentorima u našim projektima i konferencijama te prati aktualne trendove i identificira stručnjake u različitim industrijama koji mogu prenijeti znanje sudionicima.

 • Međunarodna suradnja i Erasmus+

  Tim za međunarodnu suradnju i Erasmus+ radi na odnosima s partnerskim međunarodnim organizacijama, uspostavlja nove odnose i suradnje te razvija međunarodne projekte i treninge.

 • Projektni menadžment i logistika

  Tim za projektni menadžment i logistiku koordinira različite elemente i procese tijekom organizacije projekta te nadgleda izvršavanje pojedinih projektnih elemenata.

Zašto volontirati?

 • Iskustvo

  Radom na projektima stječeš relevantno iskustvo.

 • Društvene promjene

  Svojim radom doprinosiš projektima koji mijenjaju društvo na bolje.

 • Timski rad

  Naučit ćeš raditi u timu i surađivat ćeš s kolegama koji imaju različita znanja.

 • Znanje

  Uz pomoć mentora i tima naučit ćeš brojne nove stvari.

 • Novi prijatelji i poznanstva

  Upoznat ćeš nove ljude, proširiti poslovna poznanstva i steći nove prijatelje.

Prijavi se!

Prijave za volontiranje su zatvorene.

Nove prijave bit će otvorene u 10. mjesecu 2024. godine.