ZABUM


ZABUM (Za budućnost mladih) jedinstven je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se kroz Laboratorij inovacija za mlade.

 

Program potiče mlade na angažman i participaciju, ohrabruje ih da pokrenu promjene i razviju svoj puni potencijal. Program se kontinuirano razvija, prilagođavajući se trenutačnim društvenim prilikama, a aktivnosti uključuju radionice UPSHIFTHACKATHON za društvene promjene, Innovation Academy programe za razvijanje vještina za 21. stoljeće, Meetupe, te digitalnu platformu za podršku aktivizmu mladih ZABUM voice.

Više od

50

mentora osposobljenih za neformalne edukacije mladih

Više od

200

mladih osposobljeno provoditi vlastite projekte

Sudjeluje više od

600

mladih godišnje

VIŠE INFORMACIJA