Using Social Entrepreneurship as a Leverage for Unemployed Youth in the Post-Covid 19 Era


Ovo je projekt financiran u okviru Erasmus+ KA2 programa, a koordinira ga HUKI u suradnji s partnerskim organizacijama iz Češke, Austrije, Slovenije, Rumunjske, Turske i Mađarske. Glavna svrha projekta jest poticanje angažmana, društvenog poduzetništva i povećanje zapošljivosti NEET osoba u dobi od 20 do 30 godina.

Cilj projekta je stvoriti novi obrazovni program koji će biti usmjeren na razvijanje društvenih i praktičnih vještina i kompetencija, kao i proaktivnog načina razmišljanja, uključujući i dodatni edukativni dio o mentalnom zdravlju.

4

međunarodna sastanka

1

edukativni program

70

educiranih mladih iz 7 različitih država