FinTech Adria


FinTech Adria specijalizirana je konferencija za područje Fintech i Blockchain industrije. Okuplja sudionike vezane uz financije i blockchain tehnologiju na unikatnoj lokaciji.

Na konferenciji se pruža prilika za ostvarenjem novih partnerstva i razvoj poslovanja kroz predavanja i interaktivne panele o novim trendovima i konkretnom know how-u.

2

Dana konferencije

Više od

10

predavača

Više od

200

stručnjaka

VIŠE INFORMACIJA