Tvoja SIA prilika je tu: Prijavi se na radionicu i otključaj svoj poduzetnički potencijal!

Po treći put u organizaciji Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije, kreće…


Predstavljen program Social Impact Award Hrvatska 2022.

Naša društveno–poduzetnička priča u sklopu LEAP programa za mlade u 2022.…