Održan transnacionalni sastanak u Mađarskoj u sklopu Growing Youth Potential projekta

Održan transnacionalni sastanak u Mađarskoj u sklopu Growing Youth Potential…


Pridruži se multiplier eventu Growing Youth Potential programa

U dinamičnom okruženju suvremenog društva, fokusiranje na razvoj potencijala…


Završnica GYP programa!

Sjećate li se našeg Growing Youth Potential programa? E pa, priča dobiva dobiva…


Growing Youth Potential: mentorstvo i GYP platforma

Prednost mentorstva Mentorstvo je vrijedan resurs koji može učiniti veliku…


Održali smo transnacionalni sastanak u Sloveniji u sklopu Growing Youth Potential projekta

Projekt koji ima moć potaknuti mlade i otvoriti im vrata poduzetništva i…


Nastavljamo s Growing Youth Potential edukacijom!

Imamo super vijest – Growing Youth Potential program trenutno je punom parom u…


Radionice u okviru Erasmus+ strateškog partnerstva pod nazivom “Inclusion is On”

Ovoga travnja u sklopu Erasmus+ strateškog partnerstva pod nazivom "Inclusion…


Krenuli smo s edukativnim Growing Youth Potential programom za mlade!

U svijetu koji se suočava s brojnim društvenim i ekološkim izazovima, uloga…


Osnaživanje mladih pokretača promjena: GYP platforma za mlade

Uvođenje inovativnog i edukativnog pristupa u području društvenog……


U Beču nastavljamo s provedbom projekta Growing Youth Potential

U Beču, 18.11.2022., imali smo priliku održati još jedan transnacionalni…