Smart city koncept usmjeren je na pametna i održiva rješenja u svrhu poboljšanja gospodarskih prilika i kvalitete života njegovih stanovnika. Pametan grad trebao bi osigurati urbano okruženje koje stanovnicima pruža visoku kvalitetu života, a istovremeno generira gospodarski rast. Pametni gradovi danas nisu samo globalni trend, nego postaju potreba. Budućnost gradova leži u spajanju novih tehnologija sa postojećom infrastrukturom radi rješavanja opipljivih, hitnih pitanja poput održivosti okoliša i gospodarskog napretka. Uspješni pametni gradovi temelj su za snažnu, fleksibilnu, digitalnu infrastrukturu koja integrira novu tehnologiju u postojeću strukturu.

Gradovi teže smart city konceptu kako bi se kvaliteta i standard života građana poboljšala, dodatno razvila i povećala dostupnost digitalne infrastrukture. Također, kako bi se poboljšao gospodarski razvoj uz primjenu održivog načina korištenja prirodnih resursa i novih tehnologija kao odgovor na klimatske promjene. 

Što je smart city?

U današnje je vrijeme jedan od glavnih ciljeva gradova da postanu samostalni i samoodrživi. U nastojanju ostvarenja tog cilja, razvijen je koncept smart city – pametnih gradova. Pojam pametnog grada (eng. smart city) u literaturi se obično opisuje kao sposobnost nekog grada da odgovori na potrebe svojih građana na što efikasniji i održiviji način, uz pomoć pametnih rješenja, zelene tehnologije i digitalne infrastrukture.

Prema Europskoj Komisiji smart city je mjesto na kojem se tradicionalne mreže i usluge zamjenjuju novim, učinkovitijim modelima za dobrobit njegovih stanovnika i daljnji održivi razvoj gospodarstva.

Neke od ključnih karakteristika koje krase pametne gradove uključuju: inicijative za zaštitu okoliša; infrastruktura koja se temelji na tehnologiji; učinkovit i funkcionalan javni prijevoz; samopouzdani i progresivni gradski planovi; te poboljšanje kvalitete života građana. Danas, održivost postaje imperativ strateškog planiranja. Integrirano, transparentno i uključivo upravljanje javnim resursima postaje neophodan i ključan element.

Mnogi naši gradovi sve više promišljaju o različitim pametnim rješenjima. Implementacijom istih, unaprijedila bi se svakodnevica i podigla sveukupna kvaliteta života građana te bi se omogućio održivi razvoj u skladu s izazovima današnjice.  

Smart cities u Hrvatskoj

Od 128 hrvatskih gradova, njih više od 40 razvija smart city koncept te primjenjuje pametna rješenja koja omogućuju kvalitetniji život u gradu.

Samo neki od njih su Čakovec kao prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo pametnu rasvjetu. Pula je, još 2008. godine, u svoje poslovanje uvela e-upravu, dok je Grad Zagreb proveo energetsku obnovu društvenih objekata te nekoliko projekata koji se tiču održivog prijevoza.

Grad Rijeka je 2020. godine osvojio nagradu za najbolji Smart city – pametan grad u Hrvatskoj. Tamo su uvedena inovativna i iznimno učinkovita tehnološka rješenja u nadzorne sustave ponašanja u prometu i na javnim površinama, bez dodatnog zadiranja u privatnost građana.

Zaprešić se može pohvaliti kao grad koji ima niz smart city komponenata, poput energetske obnove javnih zgrada, bežičnog interneta, pametnih klupa, punionice za električne automobile, sustava za praćenje kvalitete zraka u školama brojača vremena na semaforima, i slično.

Grad Krk slovi kao “pametni otok” i “pametni grad”. Tamo se trenutno razvija digitalna gradska platforma u svrhu efikasnijeg upravljanja gradom, pružanja proaktivnog pristupa potrebama građana te transformaciju načina pružanja javnih usluga njihovom digitalizacijom.

Smart city koncept može biti usmjeren na učinkovitu, pametnu i transparentnu gradsku upravu, digitalnu infrastrukturu, pametno upravljanje energijom i infrastrukturom, komunalne usluge, održivu urbanu mobilnost, gospodarstvo ili drugo relevantno područje. 

Pametni gradovi svjetski su trend

Pametni gradovi svjetski su trend, a današnji iznimno brz razvoj tehnologije omogućuje da se pametna rješenja za gradove mogu implementirati gotovo trenutno. S obzirom na tendenciju porasta broja stanovnika u gradovima dolazi do pojave raznih problema, poput povećane gužve u prometu i neminovnog zagađenja okoliša. Kako bi se navedeni problemi u što većoj mjeri sveli na minimum ili potpuno riješili, sve više se gradova okreće mogućnostima razvoja uz tehnološka i digitalna rješenjima. Kvalitetnom integracijom informatičkih i komunikacijskih tehnologija i održivih rješenja ti gradovi postaju pametni gradovi, a kvaliteta života u njima raste.

 

 

Više o samoj temi možete saznati 26. siječnja 2023. godine na konferenciji Designing A Green Future. Sudjelovanje je besplatno! Ulaznicu možete nabaviti putem Entria.