Hrvatski ured za kreativnost i inovacije i HUKI d.o.o. su neprofitna organizacija i poduzeće specijalizirano za organizaciju događaja, promociju poduzetništva i inovacija te edukaciju o novim i kreativnim načinima rješavanja suvremenih izazova.

55+

Više od 55 članova, vanjskih suradnika i zaposlenika.

20+

Više od 20 projekata i cjelogodišnjih programa koji se odvijaju svake godine.

80+

Preko 80 sponzora i partnera na projektima.

10000+

HUKI na godišnjoj razini uključuje više od 10.000 direktnih korisnika te više od 100.000 indirektnih korisnika.

Surađujmo zajedno na projektima za bolje društvo!


HUKI Moments